Co charakteryzuje nowoczesne gałęzie przemysłu?

Przemysł to dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowywanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. W wyniku tzw. trzeciej rewolucji przemysłowej powstało wiele nowych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się podobnymi cechami. Rozwój przemysłu na świecie jest bardzo prężny i symetrycznie dopasowany do rozwoju cywilizacyjnego obejmującego zarówno postęp technologiczny, jak i naukowy.

Dlatego też nowe gałęzie przemysłu są przede wszystkim zautomatyzowane i precyzyjne. Ponadto funkcjonowanie nowoczesnych gałęzi przemyslu charaktryzuje się także dużą wydajnością oraz stosowaniem najbezpieczniejszych rozwiązań. Natomiast produkty nowych gałęzi przemysłu są wysokiej jakości, przez co spełniają nieustannie aktualizowane normy i standardy. Nie ulega wątpliwości, że nowoczesne gałęzie przemysłu, mimo licznych rozbieżności wynikających z ich ukierunkowania, charakteryzują się podobnymi cechami, które wyznaczają standrad i jakość.

www.foto-vistula.pl