Fotelik to podstawa

Ponieważ fotelik samochodowy jest podstawowym elementem, w które powinno, a wręcz musi być, wyposażone każde dziecko podróżujące w samochodzie, dlatego też przez chwilę skupmy się właśnie na tym temacie.

Zgodnie z prawnymi regulacjami, uznanymi na rynkach międzynarodowych, foteliki samochodowe podzielone zostały na pięć podstawowych grup.

Każda z nich uwzględnia podstawową kategorię, jaką jest waga dziecka.

To ona decyduje o przejściu do następnej grupy i możliwości korzystania z kolejnych opcji takiego wyposażenia.

W poszczególnych grupach, w ich obrębie, foteliki samochodowe różnią się między sobą nie tylko wielkością, swoimi wymiarami i wagą, różnią się także budową, która uwzględnia różnice w budowie ciała dzieci, w każdej grupie wagowej.

To właśnie ta cecha powoduje, iż każdy z fotelików, poza swoją podstawową funkcją, czyli zabezpieczeniem dziecka, spełnia jeszcze inne, dodatkowe.

Pamiętajmy jednakże zawsze o tym, iż dobrym fotelikiem jest ten, który dostosowany jest do wagi i wieku dziecka.

www.paperia.com.pl