Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. znajduje się w Turku i zajmuje obszar ponad 2 tysięcy hektarów. Aktualnie w kopalni znajdują się trzy aktywne odkrywki przy których pracuje 12 maszyn podstawowych. W Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.

A. wydobywa się węgiel metodą odkrywkową. Średnio, w ciągu roku, w kopalni wydobywa się około 34 miliony metrów sześciennych nakładu oraz 5 milionów ton kopaliny. Niedaleko kopalni zlokalizowana jest Elektrownia Adamów, która przy wykorzystaniu węgla z kopalni Adamów produkuje energię elektryczną. Jak obliczono w badaniach eksperckich zasoby tamtejszych złóż pozwolą pokryć zapotrzebowanie Elektrowni Adamów do 2023 roku.

Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów poza samym wydobyciem węgla brunatnego zajmuje się też jego sprzedażą. Sprzedaje także iłów, piasek a także głazy narzutowe. Obecnie kopalnia Adamów jest miejscem pracy dla 1600 osób. Od 2012 roku pełna oficjalna nazwa tej kopalni brzmi: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.