Kto kontroluje restauracje? – historia Sanepidu.

Każde miejsce, służące do publicznego użytku, musi spełniać określone normy i warunki. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy z różnych względów nie stosują się do ogólnie przyjętych reguł.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, nazywana zwyczajowo Sanepidem, ma za zadanie kontrolować lokale pod kątem stosowania się do wymogów higieny i bezpieczeństwa. Historia organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli sięga czasów I Wojny Światowej.

Po jej zakończeniu zaczęły powstawać pierwsze struktury odpowiedzialne za zwalczanie przewlekłych i zakaźnych chorób, które w krótkim czasie rozszerzyły swoją działalność o zagadnienia z zakresu higieny pracy czy żywienia. Instytucje te zostały jednak zniszczone w czasie II Wojny.

Sanepid w formie zbliżonej do tej, która funkcjonuje współcześnie, powstał w 1952 roku. Jego zadaniem był przede wszystkim bieżący nadzór placówek.

Dwa lata później organizacja zyskała także możliwość prowadzenia działalności zapobiegawczej. Obecnie stacja sanitarno-epidemiologiczna działa w każdym z województw.

To właśnie jej podporządkowane są mniejsze placówki – powiatowe oraz graniczne. Działalność tego typu organów ma wpływ na prawie wszystkie istotne dziedziny życia obywateli.