Lubelskie Zagłębie Węglowe

Lubelskie Zagłębie Węglowe mieści się we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim.

LZW dokładnie znajduje się na Wyżynie Lubelskiej i jest przedłużeniem Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego, które należy do Ukrainy.

Lubelskie Zagłębie Węglowe łącznie zajmuje obszar ponad czterech tysięcy kilometrów kwadratowych.

Ma 180 kilometrów długości oraz ponad 20 kilometrów szerokości.

W Lubelskim Zagłębiu Węglowym działają aktualnie dwie duże kopalnie – Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka oaz Kopalnia K-2 w Stefanowie.

Mimo bogatych złóż Lubelskie Zagłębie Węglowe należy do jednych z najpóźniej zagospodarowanych górniczo regionów w naszym kraju.

Złoża na terenie LZW zajmują ponad 340 kilometrów kwadratowych.

Wszystkie zasoby węgli w Lubelskim Zagłębiu Węglowym stanowią natomiast ponad 20% całkowitych polskich zasobów węgla kamiennego.

Według danych pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jest 11 udokumentowanych złóż węgla kamiennego, z czego tylko jedno jest obecnie zagospodarowane.