Nowe gałęzie przemysłu a determinzim technologiczny

Przemysł, czyli dział produkcji materialnej, w którym na dużą skalę wydobywane są zasoby przyrody w celu dostosowania ich do potrzeb ludzi, wraz ze swoimi nowymi gałęziami, takimi jak przemysł chemiczny czy elektromechaniczy, ma silne powiązania z socjologicznym determinizmem.

A czym tak naprawdę jest determinizm technologiczny? Determinizm technologiczny jest to kierunek myśli socjologicznej, który przypisuje technice i technologii, a także zachodzącym w nim zmianom rozwojowym, zasadniczą rolę w kształtowaniu rzeczywistości społecznej.

Bowiem rozwój technologii, który przyczynia się do usprawnienia prac w różnych sektorach gospodarki i przemysłu sprawia, że reorganizowany jest system funkcjonowania pracownika w miejscu pracy.

Ponadto zmieniają się standardy pracy i płacy, a co za tym idzie, następują liczne zmiany w obyczajowości i standardzie życia.

Nie ulega wątpliwości, że życie codzienne i różne gałęzie gospodarki są ze sobą nierozerwalnie związane, stąd pojawiają się liczne socjologiczne wyjaśnienia tych procesów, do których z pewnością zaliczyć możemy determinizm technologiczny.