Polityka przemysłowa

Rozwój przemysłu zależy od wielu aspektów, bowiem jest to bardzo obszerna dziedzina, która warunkuje funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki.

Jednakże do rozwoju tego sektora przyczyniają się nie tylko zapotrzebowanie na pewne produkty czy odkrywane nowe technologie, ale także polityka przemysłowa.

A czym tak naprawdę jest polityka przemysłowa? Poltyka przemysłowa to rodzaj polityki mikroekonomicznej, który obejmuje całokształt środków i działań państwa, które mają na celu stymulowanie zmian strukturalnych w przemyśle oraz zwiększenie konkurencyjności rodzimego przemysłu na rynkach zagranicznych.

Polityka przemysłowa przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju nowych gałęzi przemysłu, a także do poprawy działalności gałęzi funkcjonujących od lat, lecz przeżywających kryzys.

Nie ulega wątpliwości, że polityka przemysłowa obejmuje bardzo ważne działania, które przyczyniają się do osiągania korzyści efektywnościowych, poprawiając sytuację finansową państwa oraz niwelujac problem bezrobocia w społeczeństwie.

renowator.org.pl