Przemysł wysokiej technologii

Trzecia rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w latach 50. XX wieku, a swój największy rozkwit przeżyła w latach 70.

XX wieku wciąż odznacza się w rozwoju przemysłu zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jednym z jej większych osiągnięć jest powstanie przemysłu wysokiej technologii.

A czym on tak naprawdę jest? Przemysł wysokiej technologii jest gałęzią przemysłu, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno na etapie procesu produkcyjnego, jak i w samym produkcie. Przemysł wysokiej technologii oparty jest na automatyzacji i kompueryzacji produkcji, dlatego też rozwija się przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych.

Do przemysły wysokiej technologii zalicza się takie gałęzie, jak przemysł elektroniczny, lotnicz, optyczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, kosmiczny i biotechnologiczny. Nie ulega wątpliwości, że przemysł wysokiej technologii jest symbolem trwającej wciąz trzeciej rewolucji przemysłowej oraz znakiem czasu, który udowadnia nieustanny rozwój świata.

www.linuxwszkole.pl