Rozwój przemysłu

Przemysł, czyli dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn, jest działem gospodarki, który ulega nieustannemu rozwojowi. Jednakże powszechnie panuje w społeczeństwie przekonanie, że rozwój ten nie dotyczy wszystkich jego gałęzi. Czy aby na pewno tak jest? Nie ulega wątpliwości, że w przypadku przemysłu, tak jak i w każdym innym dziale gospodarki, rozwój nie następuje równomiernie na wszystkich jego płaszczyznach.

Niektóre gałęzie rozwijają się wolniej, inne natomiast nadzwyczaj szybko, co spowodowane jest przede wszystkim zapotrzebowaniem na uslugi czy wyroby. Obecnie coraz częściej mówi się w Polsce o nowym przemyśle, bowiem w niemal każdej gałęzi tego odłamu gospodarki dochodzi do przeorganizowania pracy, unowocześnienia sprzętu, zwiększenia wydajności i jakości oferowanych wyrobów. Nie ulega wątpliwości, że rozwój przemysłu podlega licznym uwarunkowaniom, dlatego też nie jest procesem ciągłym i równomiernym oraz występują w jego ramach różnice między licznymi gałęziami przemysłu.