Sport, jako odmiana dla zwyczajności

Ogólnie rzeczą wiadomą jest fakt, iż osoba uprawiająca sport bardziej zawodowo, często trenując i angażując w ten proces całego siebie, musi poświęcić i podporządkować tej formie aktywności, można by rzec, całego siebie. Wymaga to nie tylko chęci i motywacji, wymaga to także dużej siły charakteru i uporu w działaniu. Nie bez znaczenia jest tutaj też pomoc otoczenia w realizacji tych pragnień i dążeń.

Bycie sportowcem nie jest łatwe. Bycie sportowcem nie jest czasami wygodne. Bycie sportowcem jest jednak czymś, co wzbudza szacunek i podziw, jednocześnie dając radość i olbrzymią satysfakcję.

To nie tylko forma spędzania czasu wolnego, to sposób na jego urozmaicenie, po prostu sposób na życie. Regularne, wręcz codzienne uprawianie jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, powodującej stopniowe powiększanie się masy mięśni, redukowanie ewentualnej powłoki tłuszczowej dzieje się równolegle z bardzo dużym, ponad przeciętnym wydatkiem energetycznym. Ten fakt jest bezspornym i na pewno niepodważalnym.

Dlatego też zarówno amatorzy, jak i ludzie uprawiający sport zawodowo, powinni przywiązywać bardzo dużą uwagę do swojej diety.